BATONGEN

Batongen föddes hösten 2015 på ett behandlingshem i Malmö. En vilsen och frustrerad man med alkoholproblem som under behandlingstiden fann sina första konturer. Batongen har haft många och hårda duster med försäkringskassa, ekonomiskt bistånd, arbetslöshetskassa och domstolar, och i kölvattnet har cynism och vanmakt växt lavinartat. Det är just den där känslan av vanmakt som vill finna sin väg ut på pappret. Ibland i form av rent hat gentemot ett samhälle som inte vill inkludera alla människor, ibland i form av inre stridigheter eller bara obstinat på-tvären-sättande. Batongen är en karaktär som sällan lockar till skratt. Samtidigt finns där också en underliggande värme och humor, åtminstone får vi väl hoppas det. Vafan är annars meningen med allt?

Annonser